Hoeveel bier drinken Nederlanders?

Nederlanders staan bekend om hun liefde voor bier. In feite is Nederland een van de top bierdrinkende landen in de wereld. Maar hoeveel drinken ze eigenlijk? In dit artikel nemen we een kijkje bij de werkelijke bierconsumptie van de Nederlanders.

Verzameling van gegevens

Gegevens over bierproductie en -invoer worden verzameld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gegevens over de detailhandel, de uitvoer en het vervoer worden verzameld door Wageningen Economic Research. De gecombineerde gegevens worden gebruikt om de totale binnenlandse vraag naar bier te berekenen. De totale binnenlandse vraag wordt gecorrigeerd om rekening te houden met verliezen in vervoer, opslag, handel en restaurants. Tenslotte wordt ze vergeleken met de productie (inclusief invoer). Deze vergelijking levert de netto invoer (invoer minus uitvoer) op, die een indicator is van hoeveel de Nederlanders per hoofd van de bevolking drinken.

Uit de productiestatistieken blijkt dat bijna 80% van al het bier dat in Nederland wordt geconsumeerd hier wordt geproduceerd; ongeveer 20% komt uit andere landen in de wereld. Ongeveer 60% van het in eigen land geproduceerde bier is Nederlands pilsbier. De rest bestaat uit onze klassieke soorten, bieren in Indonesische stijl en speciale soorten.

Drie miljoen hectoliter bier!

Uit de tabel hieronder blijkt dat in Nederland jaarlijks drie miljoen hectoliter (100 liter) bier wordt geproduceerd. Dit volume is de laatste jaren nauwelijks veranderd. Er moet echter op gewezen worden dat dit volume ook de verliezen omvat tijdens vervoer, opslag en verwerking tot andere producten zoals frisdranken, die per definitie niet meer als bier beschouwd worden (artikel 2 lid 1 letter h Bierdecreet). Als je alleen rekening houdt met wat van de tap of in flessen wordt verkocht, dan wordt per jaar ongeveer 27 miljoen hectoliter (1.600 liter) bier verbruikt. Met 20% van het totale binnenlandse productie op deze manier verkocht wordt, kan geconcludeerd worden dat de Nederlanders gemiddeld 123 liter bier per jaar drinken.

Dit is 6 liter minder dan ze dronken in 1955-1957, toen ze ‘s werelds beste bierdrinkers waren met 160 liter per hoofd van de bevolking…

Aanbevolen Artikelen